Minimalisme: de kunst van het weglaten - STABILO Blog

Less is more, hoor je weleens. We zien het in ons interieur en in onze kleding, maar wist je dat minimalisme ook een kunststroming is? Een behoorlijk moderne zelfs! Kunstenaars dagen zichzelf uit om met zo min mogelijk spullen of materialen een kunstwerk te maken. Maar waarom zou je dat willen?

De minimalistische kunststroming is ontstaan in Amerika en kwam in de jaren ’60 richting Europa. Minimalisme richtte zich met name op de beeldhouwkunst. Het doel was in eerste instantie om met zo min mogelijk middelen een relatie met de omgeving te creëren. En dat kan. Kijk maar naar deze voorbeelden:  

Door Eva Hesse

Door Eva Hesse


Door Donald Judd - Untitled (1980)

Door Donald Judd – Untitled (1980)

Minimalisme in schilderkunst

Minimalisme komt ook terug in de schilderkunst. Je herkent deze werken bijvoorbeeld aan het gebruik van één kleur, vorm of materiaal op het doek. Zoals in het werk van Richard Serra.

Door Richard Serra - Clara (1984)

Door Richard Serra – Clara (1984)

Volgens minimalistische kunstenaars moet kunst op zichzelf staan. Je moet vooral niet proberen je kunst op iets anders te laten lijken, dit zou het resultaat ernstig verpesten, omdat het nooit beter wordt dan het origineel. Daarom hebben veel minimalistische kunstwerken ook geen titel. De kunstenaars willen voorkomen dat een titel bij voorbaat bepaalde associaties oproept. De toeschouwer moet de kunst helemaal zelf kunnen interpreteren. Hoe minder opsmuk, hoe meer het kunst is, vinden zij.

Door de komst van minimalistische kunst is de manier waarop kunst aan het publiek wordt gepresenteerd sterk veranderd. Het maken en opbouwen van de kunst is onderdeel van het kunstwerk geworden en de kunstenaar wordt gezien als een belangrijk middelpunt van het werk.

Modern minimalisme

Hoewel het minimalisme nog steeds veelvuldig wordt toegepast in moderne kunst, beleeft deze stroming momenteel een opleving met betrekking tot ‘lifestyle’. Een minimalistische levensstijl is hartstikke hip. Het dwingt je erover na te denken hoeveel spullen je eigenlijk écht nodig hebt. Het minimalistische mantra: minder rommel in je huis, betekent minder rommel in je hoofd en dus minder stress.

Dit gaat ook op voor digitaal minimalisme. Veel mensen geloven dat de aanwezigheid van het internet je concentratie en leervermogen vertroebelt. Kijk maar eens naar dit filmpje:

Dus leg je telefoon aan de kant, pak pen en papier en concentreer je op het maken van een minimalistische tekening! 🙂

Deel dit artikel: